In samenspraak met Basketball Belgium heeft de Pro Basket League vandaag beslist om de competitie stop te zetten ingevolge het coronavirus. Deze beslissing komt hard aan maar is de enige juiste beslissing. De gezondheid van spelers, fans, en medewerkers is primordiaal. De huidige rangschikking is dan ook...

Het lijkt ons als club logisch om ook de jeugdtrainingen voor een bepaalde duur op te schorten. Zo willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om de verspreiding van het virus zo veel als mogelijk tegen te gaan en willen we onze eigen jeugd, ouders, coaches...

Het tweede deel van de Krokusvakantie staat traditioneel in het teken van de selectiedagen, een tweedaags moment waarop de coaches via oefeningen, observatie en evaluatie de ploegen samen stellen voor het volgende seizoen. Met kleine oogjes ging Okapi Tv langs....

Met diepe treurnis vernam de club deze ochtend het overlijden van Paul Matthijs, tot 2 seizoenen geleden de secretaris van Okapi en de jeugdwerking. Paul zetelde een aantal jaren in het hoofdbestuur en een lange tijd in het jeugdbestuur en was zeer nauw betrokken bij...

X