Flauwe start van de ajuinen in een matig gevulde sportoase. Robertson en Despalier hielden Leuven aan de leiding, terwijl Aalstar aanvankelijk enkel vanop de vrijworplijn kon scoren (6-3). Delalieux en Heath zorgden voor een eerstre kloofje (10-5). De driepunter van Casero op de fastbreak was...

Voor Charleroi was het de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, voor de ajuinen de eerste uitwedstrijd. Charleroi startte secuur aan de wedstrijd en kon langs Joe Rahon gelijke tred houden met Okapi dat zich vooral langs Maras en Casero liet gelden (8-8). Een tussenspurtje van...

X