CVBA Tragel Invest
Nijverheidskaai  3/21
8500  Kortrijk
KBO  0505.906.171
REK : BE69 0017 4372 8378

Herroepingsrecht bij aankoop op afstand

art. VI.45 e.v. WER en art. VI.47 tot VI.53 WER

Voor overeenkomsten gesloten tussen een CVBA Tragel Invest en een particuliere klant, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, …), tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten geldt voor een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen tijdens welke de consument de overeenkomst kan herroepen.  Dit kan via mail naar info@okapiaalstar.be of via aangetekend schrijven gericht aan CVBA Tragel Invest, Nijverheidskaai 3 b 21, 8500 Kortrijk.

Na teruggave van de aangekochte goederen door de particuliere klant verbindt CVBA Tragel Invest er zich toe de klant terug te betalen via overschrijving op het door hem voorgestelde bankrekeningnummer.  Eventuele kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

Het herroepingsrecht geldt enkel op voorwaarde dat de klant nog geen gebruik heeft gemaakt van de aangekochte goederen of diensten.

X