Mentaal - Crelan Okapi Aalstar
Tickets Restaurant

Jeugd

Mentaal

Het project ‘vertrouwenspersoon’ qua sociale en mentale begeleiding

Gezien groeiende maatschappelijke problemen en de stijgende prestatiedruk op kinderen en jongeren, investeert de club in de sociale en mentale begeleiding van kinderen en jongeren die het moeilijk hebben. Dit gebeurt in samenspraak met alle mensen die de kinderen en jongeren omringen: de ouders, de coaches, de school, …
Het is niet de doelstelling van de sportclub om ook voor de therapie of oplossingen voor de vaak erg complexe problemen te zorgen, maar vaak kan een vertrouwenspersoon ‘ontladen’ of, in alle vertrouwen met de jeugdspeler, tips geven door enkel te luisteren, aanwezig te zijn of een kleine ingreep door te voeren waardoor het probleem gevoelsmatig kleiner wordt en de prestaties er niet of minder onder lijden.
Alle coaches letten dus niet enkel op het sportieve, maar ook op elementen als mentale sterkte, zelfbeeld, het kanaliseren van emoties, gezonde competitiebeleving, respect en empathie, fair-play, enz… De vertrouwenspersoon zoekt eerst oplossingen met de coaches, en neemt pas in een tweede fase contact op met de jeugdspeler.
Het project zorgt alvast voor een onmiddellijke en directe verandering in gedrag, houding en prestaties van de kinderen en jongeren op het terrein. En met zich beter te voelen, overstijgt het resultaat van deze begeleiding het louter sportieve niveau.

Meer informatie:

Vanaf het seizoen 2016-2017 start Crelan Okapi Aalstar met een nieuw project, welke uniek blijkt binnen de jeugdopleidingen uit eerste nationale basketbal én dus als pioniersproject kan worden bestempeld. Ook naar de Nationale Loterij is dit kenbaar gemaakt. Sven De Smet wordt vertrouwenspersoon van ouders, jeugdspelers en coaches. Sven, beter gekend als De Plop, speaker en al jaren medewerker binnen onze club, zal dit project vorm en inhoud geven.

Gezien de (mogelijke) groeiende maatschappelijke problemen (gezin/school/gedrag/…) en de stijgende prestatiedruk op kinderen/jongeren hierbij, wil club investeren in de sociale en mentale begeleiding van kinderen/jongeren die het moeilijk hebben. Rechtstreeks zal dit verandering in gedrag, houding en prestaties op het terrein tot gevolg hebben. Oplossen van het probleem is normaal niet aan de orde, maar vaak kan een vertrouwenspersoon ontladen of tips geven door enkel te luisteren, aanwezig te zijn of een kleine ingreep door te voeren waardoor het probleem gevoelsmatig kleiner wordt en de prestaties er niet/minder onder lijden.

Voorwaarden

De club moet hier 100% achter staan en mee uitdragen
De coaches moeten veranderingen aan gedrag/houding of prestaties doorgeven aan de vertrouwenspersoon en tips aanvaarden.
Ouders en jeugdspelers moeten kennis hebben van het bestaan hiervan en weten dat een vertrouwenspersoon aanspreekbaar is of die persoon kinderen/jongeren en diens ouders kan aanspreken
Wat tussen de vertrouwenspersoon en de jeugdspeler/ouders wordt verteld is vertrouwelijk en dat moet zeer sterk bewaakt worden. Er wordt samen besproken wat men al dan niet openbaar brengt aan een coach/club,… om positief gevolg te kunnen geven aan het oplossen van het probleem.
Wat NIET voor de vertrouwenspersoon is zijn conflicten tussen ouders/spelers en coaches over het opstellen of inhoud van de trainingen bijvoorbeeld. Dat is voor de jeugdcoördinator. Wel als een sociaal probleem of een lichte stoornis (ADHD, autisme,…) aan de bron ligt. Dan moeten oplossingen gezocht worden.
OPGELET: soms kan het voldoende zijn om tips te geven aan de coach zonder in te grijpen of een gesprek nodig is naar kinderen/jongeren en diens ouders.
Waar coaches moeten op letten en waar aan gewerkt dient te worden indien nodig door de vertrouwenspersoon.

Mentale sterkte
karakter en persoonlijkheidsontwikkeling
Zelfbeeld en vertrouwen
Kanaliseren van emoties
Motivatie
Emoties (algemeen)
Activering en angst
Gezonde competitiebeleving
Respect
Empathie
Agressie
Assertiviteit
Gezonde communicatie
Morele ontwikkeling en fair-play
Faalangst
Plotse emotionele schommelingen

PRAKTISCH

Wanneer een coach een probleem aangeeft zal de vertrouwenspersoon trachten om zonder tussenkomst naar ouders of spelers tips te geven aan de coach. Pas als dit niet voldoende blijkt zal een mogelijk gesprek volgen met de jeugdspeler en/of ouders, afhankelijk van de situatie.
Wanneer een kind/jongere of ouders een probleem aangeven zal de vertrouwenspersoon met hen bespreken wie ingelicht wordt en wat naar buiten komt, hoe het probleem mogelijks op te lossen.
Mogelijke acties

Gesprek met de coaches
Tips aan de coaches
Bijwonen van wedstrijden
Contacten met externe diensten/school/CLB
Doorverwijzen (vertrouwenspersoon is geen therapeut!)
Gesprek met kind/jongere of ouders
Gezamenlijk gesprek met kind/jongere/ouders/coaches of andere Okapi medewerkers

BELANGRIJK: alles gebeurt in vertrouwen en dat moet zeer hard bewaakt worden. Niets wordt doorverteld zonder akkoord en medeweten van de betrokkenen.

Vertrouwenspersoon wordt Sven De Smet, Okapi medewerker. Kent de club en jeugdwerking door en door. Sven is van opleiding Graduaat orthopedagogiek, systeemtherapeut en ervaren in het werken met kinderen/jongeren met sociale, emotionele en/of gedragsproblemen.

IMG_0126-4