KERSTCADEAU VOOR DE FANS: VLADO TWEE JAAR LANGER BIJ OKAPI AALSTAR

Crelan Okapi Aalstar is bij monde van Sportief Directeur Anthony Mallego zeer verheugd de contractverlenging (2 seizoenen) van Vladimir Mihailović te kunnen aankondigen op deze kerstdag. “Wij zien als bestuur in Vlado de verpersoonlijking van ons Okapi DNA zowel op als naast het veld. Met het tekenen van Vlado willen we een duidelijke signaal geven dat deze club beschikt over een gezonde sportieve ambitie op langere termijn. Dit is een stijlbreuk met het verleden waarbij het de intentie is om sneller de basis naar het volgend seizoen vast te leggen en hierop verder te bouwen”, aldus de Sportief Directeur. Vladimir voelt zich goed bij Okapi Aalstar en in de stad Aalst. “De fans zijn geweldig en stuwen ons vooruit, de club is correct en behulpzaam. We worden als gezin deel van deze stad. Reden genoeg om mij voor twee jaar langer te binden aan Okapi”, geeft Vlado nog mee.  
X