Rechtzetting krantenartikel verhuis Tragelzaal - Crelan Okapi Aalstar
Tickets Restaurant

Nieuws

19 juli 2017

Rechtzetting krantenartikel verhuis Tragelzaal

Eerder deze week verscheen in Het Nieuwsblad een artikel rond de verhuis naar de nieuwe Tragelzaal, waarna Crelan Okapi Aalstar, bij monde van voorzitter Rudy de Hainaut, een korte persmededeling verstuurde en eis tot rechtzetting.
“Crelan Okapi Aalstar heeft met verbazing kennis genomen van het krantenartikel dd 17/7- Nieuwsblad regionaal.
Het voltallig bestuur betwist ten gronde de aangehaalde zaken in dit artikel.
Er werd met wederzijds goedkeuren een positief akkoord afgesloten dat concreet zal uitgewerkt worden bij de ingebruikname van de nieuwe zaal. Er bestaat geen enkele twijfel dat Okapi zal verhuizen naar de nieuwe Tragelzaal, gezien dit een toekomstproject is voor de stad en de club.
Als club werken we al 10 jaar aan dit project om stappen vooruit te zetten en we zijn de stad Aalst dankbaar om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen
Het Crelan Okapi Aalstar bestuur betreurt tevens de verwijzing in dit artikel naar Eendracht Aalst, wat totaal van de pot is gerukt. We betreuren dat de journaliste niemand van het bestuur of personen die mee aan de onderhandelingstafel zaten, gecontacteerd heeft.”