VAARWEL PAUL

Met diepe treurnis vernam de club deze ochtend het overlijden van Paul Matthijs, tot 2 seizoenen geleden de secretaris van Okapi en de jeugdwerking. Paul zetelde een aantal jaren in het hoofdbestuur en een lange tijd in het jeugdbestuur en was zeer nauw betrokken bij de werking van de club. Paul werd getroffen door een hartaanval. Als Okapi familie raakt dit overlijden ons zeer diep. Paul kent veel vrienden onder de Okapi fans en medewerkers. Om Paul het gepaste eerbetoon te geven willen we hem herdenken op zondag 1 maart voorafgaand de wedstrijd tegen Mechelen. We stonden even stil wanneer de gepaste moment zou zijn, gezien de festiviteiten van morgen. Het zou ons inziens van weinig respect getuigen dit te doen in een zaal vol verklede mensen, voorafgaand en gevolgd door carnavalsmuziek en carnavalstaferelen. Dat verdient Paul niet. Vandaar de zeer bewuste keuze om Paul te eren op zondag 1 maart. Veel sterkte aan de familie en de vele vrienden van Paul. Het ga je goed vriend!
X