Abonnementsformules

De korting van het gezinsabonnement wordt online niet verrekend.

Er worden online geen kortingen toegekend. U moet een “attest van gezinssamenstelling” aanvragen via uw gemeente of stad. Dit attest moet u aan het secretariaat bezorgen, dit kan via mail (ticketing@okapiaalstar.be), in de brievenbus of het persoonlijk komen afgeven op het secretariaat. Pas nadien kan de korting worden toegekend, het overige bedrag wordt gewoon terugbetaald.