Ik wil gebruik maken van een gezinsabonnement, moeten hiervoor alle abonnementen op eenzelfde naam staan?

Neen. Bij het gezinsabonnement geldt enkel dat de abonnementen gebruikt worden door de leden van éénzelfde gezin. Hiervoor moet men via een “attest van gezinssamenstelling” kunnen aantonen dat deze gezinsleden op hetzelfde adres wonen.
Geen reactie's

Geef een reactie

X