Abonnementsformules

Wij hebben onze abonnementen betaald zonder rekening te houden met de kortingen. Is er een mogelijkheid om de korting alsnog te verkrijgen?

Er zijn enkel kortingen mogelijk bij een gezinsabonnement. U moet hiervoor kunnen aantonen dat alle gezinsleden op hetzelfde adres verblijven. Dit kan via een “attest van gezinssamenstelling”. U kunt dit aanvragen via uw gemeente of stad. Dit attest moet u aan het secretariaat bezorgen, dit kan via mail (ticketing@okapiaalstar.be) , in de brievenbus of het persoonlijk komen afgeven op het secretariaat. Pas nadien kan de korting worden toegekend, het overige bedrag wordt gewoon terugbetaald.